Vyjednávání na nižších úrovních

Autor: Josef Moravec <moravec.vn@gmail.com>, Téma: Informace z Výboru OSŽ, Vydáno dne: 01. 03. 2017

V rámci změn u ČD a SŽDC došlo k zásadním změnám v uspořádání výborů určených k jednání se zástupci zaměstnavatele. Některé výbory zanikly a jiné naopak vznikly, jiné se pak přeskupily apod. Abyste se v tom vyznali, tak zde popíšeme jaký je stav po volbách v roce 2017

Jediný výbor, kde nedošlo ke změnám je "Výbor OSŽ při ČD a. s. ZAP Praha", kde naší ZO zastupuje Romana Černucká a Lucie Nováková.

K zásadním změnám došlo u dopravy po převedení pod SŽDC. Fakticky všechny výbory fungující pod ČD zanikly a byly nahrazeny nově založenými.

Stav je následující:
V podnikovém výboru OSŽ při SŽDC nás zastupují v pozici místopředsedů Miloš Paleček a nově i předseda PV, kterým je dopravák Mgr. Martin Malý. Za OŘ Praha nás pak konkrétně zastupuje předseda Výboru při OŘ Praha Libor Šimůnek.
Poradním orgánem Výboru SŽDC je pak nově Republiková rada řízení provozu, kde nás zastupuje předseda naší ZO Josef Moravec.

V rámci Oblastního ředitelství Praha vznikl "Výbor OŘ SŽDC Praha", který vystřídal Výbor při RCP. Předsedou tohoto výboru je Libor Šimůnek (doprava) a místopředsedou Jaroslav Veselý ze Správy tratí. Za naší ZO je členem výboru předseda ZO p. Moravec. Výbor se schází měsíčně první úterý v měsíci v žst. Praha Holešovice.

Jednání s přednosty PO je řešeno tak, že jednou za měsíc se zástupci PO schází se zástupci ZO. U PO Praha Hlavní n. zastupují ZV naší ZO p. Moravec Josef a p. Nepil Petr, u PO Praha Libeň zastupují naší ZO p. Moravec Josef a p. Horák Tomáš.

V ostatních jednotkách, kde jsou naši členi zastoupeni v menším počtu (ČD Cargo, DKV Praha) vyjednávají za nás místně příslušné organizace na základě pověření.