Základní dokumenty ZO

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Dokumenty pro členy ZO, Vydáno dne: 20. 01. 2013

Závodní výbor aktualizoval základní dokumenty, podle nichž základní organizace vykonává svá práva a povinnosti ...

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní dokumenty organizace, schvaluje je konference základní organizace. Tyto dokumenty byly schváleny na konferenci 21. března 2013. Dokumenty si můžete stáhnout v sekci Download, nebo pomocí níže uvedených odkazů.
- Jednací řád ZO
- Organizační řád ZO