Vyjednávaní na vrcholových úrovních

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Informace z Výboru OSŽ, Vydáno dne: 30. 03. 2014

Aktuální informace z jednání na vrcholové úrovni u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace - zde
Aktuální informace z jednání na vrcholové úrovni u Českých drah, akciové společnosti - zde
Aktuální informace z jednání na vrcholové úrovni u ČD Cargo, akciové společnosti - zde
Aktuální informace z jednání nedrážního republikového výboru - zde