Kolektivní smlouva u ČD Cargo byla podepsána - článek aktualizován

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Informace z Ústředí, Vydáno dne: 22. 12. 2016

Ve čtvrtek 22. prosince 2016 byla v sídle společnosti ČD Cargo v Praze podepsána kolektivní smlouva pro rok 2017.

Dále zaměstnavatel přehodnotil vyplacení koncové odměny za překročení hospodářského výsledku roku 2016, a to z navrhovaných 2000,-Kč (odsouhlasených všemi odborovými centrálami mimo OSŽ), na 3500,-Kč. Za těchto okolností OSŽ připojilo svůj podpis k návrhu PKS ČD Cargo 2017.

Pro zaměstnance to v příštím roce znamená:
- Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům, na které se nevztahují jízdní výhody obdobný benefit (IN+)
- Minimální délka směnu 6 hodin
- Náborový příspěvek
- Odměna za flexibilitu
- Navýšení příplatku na noční směnu
- Navýšení příplatku za nepravidelný nástup
- Odstranění podmínky vícesměnnosti v nárokovosti na KOP
- Navýšení odměny pro zaměstnance letmo
- Navýšení odměny za řízení služebního motorového vozidla
- Navýšení odměn za více činností v rámci pracovní smlouvy (tabulka D - osobní ohodnocení), plus doplnění nové činnosti za vykládku a čištění vozů.

Navýšení tarifních mezd: 2,9% a 3,4%