Potvrzení o zaplacených příspěvcích pro uplatnění slevy na dani

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Informace závodního výboru, Vydáno dne: 13. 01. 2017

Potvrzení o zaplacených příspěvcích pro účely "Prohlášení poplatníka ..." byly až na výjimky doručeny přímo Vaší mzdové účetní. Výjimky nastaly pouze u některých mzdových účetních, tyto členy přímo kontaktuje hospodářka ZO a předá jim potvrzení pro uplatnění odpočtu.