Tisková chyba 1. změny PKS SŽDC na rok 2017

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Informace z Ústředí, Vydáno dne: 18. 01. 2017

V rámci technického čtení po schválení 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy Železniční dopravní cesty, státní organizace, na období 2016 -2017, došlo k tiskové chybě v příloze č. 4 týkající se KOP, čím došlo k chybnému výpočtu nároku na KOP v letošním roce.

Protože již v současné době probíhá průzkum zájmu mezi zaměstnanci, s dotčenými zaměstnanci tuto situaci projednají jednotliví komandující. Upozorňuji, na povinnost vrátit i tiskopisy, kdy zaměstnanec nemá zájem o KOP v roce 2017. Současně sděluji informaci, že běží lhůta k případným námitkám ve výběrovém řízení a smlouva s vybranými středisky bude podepsána nejdříve v druhé polovině ledna 2017.

Plné znění tiskové chyby a správné znění ustanovení PKS je možné stáhnout v sekci Download - Kolektivní smlouva