Konference ZO

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Aktuální Informace, Vydáno dne: 17. 02. 2017

V souladu s ustanovením stanov OSŽ se dne 8. března 2017 koná konference základní organizace ...

Konference ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží se koná 8. března 2017 od 13. 00 hod. v kulturním sále (první patro administrativní budovy) v železniční stanici Praha Masarykovo nádraží.
Závodní výbor OSŽ zve na jednání konference delegáty - zástupce z každého pracoviště. Konference bude projednávat a schvalovat rozpočet a zásady hospodaření na rok 2017, zprávu o činnosti závodního výboru a revizní komise, což jsou natolik závažné a rozhodující věci pro činnost celé naší základní organizace, že účast nadpoloviční většiny delegátů je bezpodmínečně nutná. Závodní výbor uvítá uvítá podnětné návrhy členů k programu jednání i k další odborové činnosti.

Zároveň budou na konferenci schváleny dokumenty k volbám do výboru ZO, které budou zahájeny po ukončení konference.