Z jednání u SŽDC - OŘ Praha

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Informace z Výboru OSŽ, Vydáno dne: 03. 01. 2018

Dne 2.1.2018 se sešli zástupci odborových organizací se zaměstnavatelem v sídle OŘ. Předmětem jednání bylo mj. určení pracovišť pro výplatu zvýšené výkonové odměny

Pracoviště pro zvýšené výkonové odměny byly určeny. Nedošlo ke shodě mezi odborovými organizacemi a zaměstnavatelem. Proto zaměstnavatel vydá vlastní opatření platné do doby shody. Dále bylo projednána a odsouhlasena cena stravenky a příspěvek z FKSP ke stravence. Příští jednání se uskuteční 6. 2. 2018.