Z jednání na OŘ Praha

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Informace z Výboru OSŽ, Vydáno dne: 10. 01. 2019

Dne 9.1.2019 proběhlo společné jednání odborových organizací při OŘ Praha se zaměstnavatelem v sídle OŘ, kde byly projednávány tyto předložené materiály

  1. Zásady čerpání FKSP OŘ Praha pro rok 2019
  2. Pokyny k výkonovým a mimořádným odměnám pro rok 2019
  3. Pokyny k stanovení ceny poukázky pro rok 2019
  4. Plán akcí BOZP sociálního charakteru pro rok 2019
  5. Vyhodnocení akcí BOZP sociálního charakteru za rok 2018
  6. Dodatek k Pokynům o výkonové odměně pro vyjmenovaná pracoviště se zvýšenou zátěží pro rok 2019
Všechny předložené materiály byly projednány a schváleny oprávněnými stranami. Oblast FKSP přibližně zachovává a rozšiřuje benefity roku 2018.

Pracoviště s nárokem na zvýšenou výkonovou odměnu: Do doby stanovení přídělu FKSP pro rok 2019 je umožněno čerpání příspěvku na individuální rekreaci pro termín uskutečnění akce v období od 1.1. - 30.4. 2019.

Žádost o příspěvek na dětské tábory lze realizovat průběžně během roku.